Regulamin wypożyczalni


1. Sala zabaw wypożycza stroje, które są własnością wypożyczalni strojów "Małpi Gaj"

2. Strój uważa się za wypożyczony z momentem opuszczenia sali zabaw i po uiszczeniu opłaty zgodnej z cennikiem. Opłata ta jest bezzwrotna.

3. Przy wypożyczeniu stroju konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości oraz pozostawienie numeru telefonu.

4. Strój zostaje wypożyczony na okres 1 doby, która jest liczona od chwili wypożyczenia stroju do godz. 19 00  dnia następnego. Za każdą 
    dodatkową dobę ustaloną wcześniej pobierana jest opłata w wysokości 50% ceny wypożyczenia stroju. Przedłużenie terminu wypożyczenia nie 
    jest możliwe w sytuacji gdy dany strój jest zarezerwowany na następny dzień.

5. Sala zabaw pobiera opłatę za wypożyczenie stroju z góry, na podstawie obowiązującego cennika, ceny katalogowe strojów nie zawierają cen
    dodatków.

6. Strój, który został wypożyczony powinien być zwrócony w stanie kompletnym, niezniszczonym i bez zabrudzeń. Klient jest zobowiązany zgłosić
    pracownikowi wszelkie uwagi dotyczące zniszczenia stroju (plamy, dziury, itp).

7. Zniszczenie wypożyczonego stroju, zabrudzenie, zdekompletowanie powoduje obciążenie klienta dodatkową opłatą, która pokryje koszty jego
    naprawy i czyszczenia.

8. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie pracownik sali zabaw pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawka standardowa wg
    cennika razy liczba przekroczonych dni ponad ustalony termin korzystania ze stroju.

9. W przypadku zagubienia stroju lub zniszczenia w znacznym stopniu ( bez możliwości przywrócenia do stanu pierwotnego) klient zobowiązany
    jest do odpowiedzialności finansowej w wysokości 200% - 300% ceny wypożyczenia stroju.

10. Wypożyczalnia jest czynna od  poniedziałku do niedzieli, w godz. od 10.00  do 19.00.

11. Sala zabaw „Małpi Gaj” uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszelkich roszczeń związanych z wypożyczaniem stroju.
Projekt graficzny i realizacja: Agencja Reklamowa Joseph’s sons