Regulamin


 1. Na sali zabaw dzieci przebywają pod ścisłą i wyłączną opieką rodziców lub opiekunów.
 2. Rodzice/opiekunowie mogą przebywać na sali zabaw wraz z dziećmi (za wyjątkiem konstrukcji).
 3. Buty i wierzchnie ubranie pozostają w szatni, na sali zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach lub kapciach.
 4. Na salę opiekunowie wchodzą w ochraniaczach na buty lub w skarpetkach.
 5. Do toalety dziecko idzie tylko w obecności rodzica lub opiekuna.
 6. Na teren sali zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W sali zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w naszym barku. Jemy i pijemy tylko przy stolikach w wyznaczonym miejscu.
 7. Dzieci bawiące się na sali zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych przedmiotów mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy - dotyczy to także własnych zabawek).
 8. Za rzeczy zagubione, bądź pozostawione sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
 10. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością sali zabaw "Małpi Gaj" rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.
 11. Sala przeznaczona jest do zabawy dla dzieci od 1 roku do 12 lat. Dzieci do 12 miesiąca – wstęp wolny.
 12. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 13. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej z opinią lekarską w naszej placówce.
 14. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 15. W sali zabaw "Małpi Gaj" zabrania się:
          - popychania się, bicia i innych form przemocy,
          - wspinania się po zewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej,
          - wspinania się po wewnętrznych ścianach konstrukcji wokół basenu z piłeczkami,
          - skakania ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami,
          - wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie,
          - wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar za konstrukcją,
          - niszczenia i brudzenia konstrukcji, zabawek, ścian lub elementów wystroju,
          - wchodzenia do dużego basenu z piłkami dzieci, które noszą pampersy,
 16. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 17. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice i opiekunowie.
 18. Właściciel zastrzega sobie prawo do monitorowania obiektu.
 19. Wykupienie biletu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Projekt graficzny i realizacja: Agencja Reklamowa Joseph’s sons